Senar El yazısı

Yapı ve İnşaat Uygulamaları

        Mimari ve iç mimari projeleri sonrasında, projelere sadık kalınarak kısmi veya anahtar teslimi inşaat uygulamasının yapılması. Şantiye düzenine, malzemelerin korunmasına, en üst düzeyde iş sağlığı ve güvenliği sağlayarak, tadilatın, onarımın veya anahtar teslimi inşaat faaliyetinin programlanmış zaman içerisinde bitirilmesi ve en uygun şekilde eksiksiz teslim edilmesidir.

  • Anahtar Teslimi İnşaat
  • Tadilat ve Onarım İşleri

İnşaat Nedir?

İnşaat, “inşa etmek” anlamına gelen “inşa” kelimesinden gelir. Kumdan kale, yastıklardan bir kale veya kağıttan bir ev inşa etmek, bir şeyler inşa etmenin anlamıdır. Mühendislik terimleriyle inşaat, genellikle evler, demiryolları ve enerji santralleri gibi büyük yapılarla ilişkilendirilir.

Mühendislik açısından inşaat, belirli bir yer için bir yapı oluşturmak için ayrıntılı bir tasarım ve plan kullanarak farklı unsurları bir araya getirme faaliyetidir. Büyük yapılar inşa ettiğinizde, bunu nasıl yapacağınıza dair net bir planınız olması gerekir. Ayrıca belirli konumu bilmeniz gerekir. Mimarlar ve mühendisler, yapıyı bu konumu göz önünde bulundurarak tasarlar ve inşa eder.

  • Binalar ve evler
  • Kamu projeleri
  • Endüstriyel yapılar

Bu yapı türlerinin her biri içinde birçok alt kategori bulunmaktadır. Örneğin, binalar hem konutları hem de ticari gökdelenleri içerir. Bina projeleri, mevcut binalarda yenilemeleri veya sıfırdan inşa etmeyi içerebilir. Kamu işleri, yolları, demiryollarını, su ve atık su dağıtım ve arıtma sistemlerini, barajları ve köprüleri içerir. Son olarak, endüstriyel projeler rafinerileri, boru hatlarını, elektrik tesislerini, üretim tesislerini ve telekomünikasyon altyapısını içerir.

Yapı İnşaat 1

İnşaat Proje Aşamaları

Yapı İnşaat 2

Bir inşaat projesi genellikle kavramsal bir aşama ile başlar. Bu aşamada, inşa etmek istediğiniz şeyin fikri bir araya gelir. Bunu bir tasarım aşaması takip eder. Tasarım aşaması, proje için özellikleri olan ve planları bir araya getiren, her biri özel uzmanlığa sahip çeşitli bireylerden oluşur. Tasarım ekibi ayrıca ihtiyaç duyulan malzemelere, proje zaman çizelgesine ve malzeme maliyetlerine de karar verir.

İnşaat aşaması daha sonra gelir ve ekipman, inşaat malzemeleri ve müteahhitleri içerir. Daha büyük sahalarda ağır makineler kullanılacaktır. Şantiyelerdeki yaygın ekipmanlar arasında elle tutulan aletler (kürekler, çekiçler ve testereler gibi) ve elektrikli aletler (matkaplar, kaynak makinaları ve çivi tabancaları gibi) bulunur. Ağır makineler arasında vinçler, buldozerler ve ekskavatörler gibi hafriyat ekipmanları ve ayrıca malzemeleri taşımak için kamyonlar ve çekiciler yer alabilir.

Bize Ulaşın