Delikli Okal Sunta

Okal Sunta kapılarınızda sağlamlık, uzun ömür ve Yangın dayanımı sağlar.

 • Kalınlık 33 Mm – 35 Mm
 • Genişlik (Standart) 1250 Mm
 • Uzunluk 2050 Mm – 2150 Mm

Seçenekleri Mevcuttur.

Teknik Özellikleri

 • Yoğunluk: 475,00 kg/m3
 • Öekme Kuvveti: 0,72 n/mm2
 • Eğilme Kuvveti: 7,00 n/mm2
 • Elastikiyet: 710,00 n/mm2
 • Vida Tutunması (yüzey): 1412 n
 • Vida Tutunması (kenar): 100 n
 • Sağlamlık ve uzun ömür beklenen kapılarda
 • Ses yalıtımı istenen mekanlarda
 • Yangına dayanıklı ahşap oda kapılarında (60 dakikaya kadar)
 • Sağlamlık ve uzun ömür beklenen kapılarda
 • Ses yalıtımı istenen mekanlarda
 • Yangına dayanıklı ahşap oda kapılarında (60 dakikaya kadar)

Güvenle Kullanabilirsiniz

Daha iyi kapı için çözümler
Modern iç mekan kapılarında kullanılacak ahşap esaslı malzemeler üretmektedir.
Yonga levha olarak OKAL Sunta, konut ve ticari binalarda ses yalıtımı, yangına dayanıklılık, hırsızlığa karşı dayanıklılık ve boyutsal kararlılık açısından kapılar için gereksinimleri karşılar

Okal Sunta (Sıkıştırılmış Yonga Lifi Levha)

Odunların (lif, yonga veya parçacık), diğer malzemelerle örneğin; plastik, sentetik lifler, tutkal, dolgu maddeleri, fonksiyonel bileşikler, vb. sıcaklık ve basınç altında bir araya getirilmesiyle elde edilen ürünler kısaca “Ahşap Kompozit Malzeme” olarak bilinmektedir. Bu bakımdan ahşap kompozit malzemelerde odun bir matris yapı içinde tutulmaktadır.

Zamanla orman varlığının dünya genelinde azalması ve odun fiyatlarının yükselmesi, ayrıca kimya ve tutkal endüstrisinin gelişmesine paralel olarak, ahşap kompozit malzemeler de gelişim göstermiştir. Zira bu malzemeler, masif ağaç malzeme yerine onun kusurlarını elimine edilmiş şekilde ve daha homojen, dayanıklı ve tüketici taleplerini karşılayan mühendislik tasarımı levha ürünleri olarak yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ahşabın diğer malzemelere göre birçok avantaja sahip olmasından dolayı (fiyatı, kolay işlenmesi, hafifliği vb.) ahşap esaslı kompozit malzemelere olan ihtiyacın gelecekte de artması beklenmektedir.

Yonga Levha

Ahşap yonga levhalar; TS EN 309 (1999) standardına göre “odun parçalarından (odun parçaları, yonga, testere talaşı, rende talaşı vb.) ve/veya lignoselülozik malzemelerden (keten, kenevir ipliği, kendir ipliği, suyu çıkarılmış şeker kamışı posası vb. odunlaşmış bitkilerden) elde edilen yongaların tutkalladıktan sonra, sıcak preslenmesiyle elde edilen levhalardır” şeklinde tanımlanmaktadır.

Yonga levha üretiminde kullanılan parçalıkların boyutları ve ilave üretim tekniklerinin olmasına göre farklı tiplerde yonga levhalar üretilmesine rağmen kullanılan bütün üretim yöntemlerinde temel olarak işlemler aynıdır. Şekil 3’te yonga levhaya ait tipik üretim aşamaları belirtilmiştir.

 • Normal yonga levhalar (Particle board, PB),
 • Etiket yongalı levhalar (Wafer board, WP),
 • Şerit yongalı levhalar (Flake board, FB),
 • Yönlendirilmiş yonga levhalar (Oriented structurel board, OSB) olarak gruplandırılabilirler.

Yonga levha üretiminde hemen her türlü ağaç malzemenin kullanılabilmesi yanında, birincil orman ürünleri endüstrisi atıklarından da (talaş, artık ve atık odunlar, ince dal ve gövde odunları vb.) faydalanılabilmesi, bu ürünün dünya genelinde çok yaygın üretilmesini sağlamıştır. Ayrıca yonga levhalar birçok kullanım yeri için gerekli fiziksel ve mekanik özellikleri taşırlar, düzgün yüzeylidir, istenilen kalınlıkta üretilebilir, homojen bir yapıya sahiptir, yanmayı geciktirici ve su itici malzemelerle işlem görmesi sonucu farklı özellikler kazandırılabilir.

Yonga levhalarda doğal ahşap malzemede olan büyüme kusurları örneğin; lif kıvraklığı, budaklık, çürüme, vb. bulunmadığından hem daha ekonomik hem de birçok alanda daha kullanışlıdırlar. Siparişleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.